Elämästä ei jäädä eläkkeelle

Työpaikan ovi on suljettu viimeisen kerran, läksiäiskahvit juotu, työkaverit halattu ja hyvästelty kyynelten kimaltaessa silmänurkissa. Tähänkö elämä nyt päättyy? Lapset ovat lentäneet maailmalle, eikä koiran kanssa lenkkeily tarjoa ohjelmaa koko päiväksi. Tarpeettomuuden tunne voi koskettaa syvältä ja viedä edessä olevilta toimintakykyisiltä vuosilta sisältöä ja merkitysarvoa. Silloin kannattaa muistaa, että yhden oven sulkeutuessa avautuu monia uusia, sillä elämästä ei jäädä eläkkeelle, kun lähtee avoimin mielin tarkastelemaan uusia mahdollisuuksia joutilaiden päivien täytteeksi.

Naapuriapu ja lähimmäisistä huolehtiminen ovat perinteisesti olleet maassamme osa jokapäiväistä elämää. Yhteiskunta otti kuitenkin hyvinvointivaltiota rakennettaessa hoitaakseen yhä isomman osan kansalaisten huolenpidosta, ja kaupunkilaistuminen johti siihen, ettei naapuria aina edes tunnettu. Viime vuosikymmenenä koetun talouslaman seurauksena tilanne on kuitenkin muuttunut, ja lähimmäisistä huolehtimista on siirretty yhä enemmän yhteiskunnalta vapaaehtoissektorille.

Elämän aikana ja ammattityön puitteissa hankittuja tietoja ja opittuja taitoja ei kannata säilöä naftaliiniin, sillä niitä on mahdollista käyttää vielä monin eri tavoin hyväksi. Vanhustuki toivottaa vapaaehtoiset tervetulleiksi edistämään vanhusten hyvinvointia, ja samalla pääsee osalliseksi lämminhenkiseen, yhteisölliseen toimintaan. Yksinäisyyden todetaan olevan maassamme jo ”kansantauti”, ja sen torjunnassa voi ryhtyä vanhukselle tukiystäväksi tai ulkoiluseuraksi. Samoin on mahdollisuus panostaa vanhusten edunvalvontaan tai järjestää monimuotoisesti iloa ja virkistystä ohjelmatoiminnassa. Kahvinkeittäjille on suomalaisessa seurustelukulttuurissa aina kysyntää. Myös luovuudelle ja uusille ideoille on sijansa luottamuksen ja suvaitsevaisuuden ilmapiirissä.

Väite ”antaessaan saa” toteutuu vapaaehtoistyössä puhtaimmillaan, sillä vapaaehtoistyö hyödyttää yhtä paljon tekijäänsä kuin sen kohdetta. Siinä oppii uusia taitoja, kokee iloa, tutustuu uusiin ihmisiin, ja saa vaiherikasta sisältöä päiviinsä. Yhteen liitetyissä käsissä on valtava voima, ja Vanhustuen vapaaehtoistyössä se voima kohdistuu arvokkaan vanhuuden ja vanhusten hyvinvoinnin turvaamiseen.

Marja, Vanhustuen vapaaehtoinen

Mainokset