Toiminnanjohtajan mietteitä menneestä

on

Takana on mukava ja työntäyteinen vuosi 2019, jolloin järjestimme kaikkiaan 189 ikäihmisille suunnattua tilaisuutta. Ihan hyvä määrä, kun vuoden aikana arkipäiviä oli 246. Näiden tapahtumien lisäksi oli toimintaryhmiemme kokouksia, vapaaehtoisten tilaisuuksia, myyjäisiä, toiminnan markkinointitilaisuuksia, yhteistyökumppaneiden tapaamisia, henkilökunnan koulutuksia, tilojen ja kyytien varaamisia, ym. toimintaa. Itse en useinkaan pääse mukaan ikäihmisten tilaisuuksiin. Yksi harvoista kerroista oli yhteistyössä Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan, lääkinnällisen kuntoutuksen ja kotihoidon kanssa järjestetty Iäkkäiden liikuntapäivä, mistä olen kiitollinen. Erityisesti kotihoidon asiakkaista huokuva tyytyväisyys ja ilo mahdollisuudesta osallistua yhteiseen ulkoilutapahtumaan oli liikuttavaa. Tämä alleviivasi tärkeän toimintamme: mahdollistaa ikäihmisille kohtaamisia.

Kaikki toiminta tarvitsee erilaisia resursseja. Tärkein resurssi meidän toiminnassamme on vapaaehtoiset, joita toimi reilu 200 henkilöä 11 eri tehtävässä. Vapaaehtoisissamme oli 20–91 -vuotiaita naisia ja miehiä, opiskelijoita, työttömiä, eläkeläisiä ja työllisiä – erilaisia ihmisiä, joita yhdistää halu toimia vanhusten hyväksi. Joka kuukausi vapaaehtoisemme tekevät yhteensä lähes 500 tuntia vapaaehtoistoimintaa. Isoin toimijaryhmä on tuki- ja puhelinystävät – he kävivät tai soittivat yksinäiselle vanhukselle yli 2200 kertaa vuoden aikana. Olen äärimmäisen kiitollinen saadessani työskennellä tällaisten pyyteettömien ihmisten kanssa. He tuovat toivoa ja uskoa huomiseen – on ihmisiä, jotka oikeasti välittävät läheisistä.

Vaikka vapaaehtoiset toimivat palkatta, tarvitsee voittoa tavoittelematon yhdistys mm. tiloihin, viestintään ja organisointiin monelta eri taholta anottavaa rahoitusta. Tämä tarkoittaa myös uusien tahojen löytämistä, toiminnan merkityksellisyyden osoittamista ja taitoa sanoittaa se hakemuksiin. Vuonna 2019 saimme olla myös eri tahojen lahjoituskohde, mikä helpotti toimintaamme huomattavasti. Saimme mm. yksityishenkilöltä testamenttilahjoituksen, Kavli Oy:n Turun tehtaan henkilökunta oli valinnut meidät lahjoituskohteeksemme ja Ydinkeskustayhdistys ry Tonttujuoksun hyväntekeväisyyskohteeksi. Näitä varoja käytämme vanhusten hyväksi eri toimintoja toteuttamalla.

Viestinnästä, toiminnan organisoinnista ja yhteistyöstä vastaavat työntekijät. Tärkeitä toimijoita yhdistykselle jo vuosia ovat olleet määräaikaisissa toimissa työskentelevät tukityöllistetyt. Heitä toimi yhdistyksessä vuoden aikana viisi henkilöä. Loppuvuodesta saimme työyhteisöömme myös uuden vakinaisen tekijän, kun yhdistyksen hallituksen päätöksen myötä palkkasimme vastaavan yhdistystyöntekijän. Työyhteisössämme rikkautena on, että meillä toimi eri aloille kouluttautuneita, kuten sosionomi, merkonomi, terveystieteen maisteri, medianomi, matkailupalvelija, kauppatieteen maisteri, fysioterapeutti, kasvatustieteen maisteri ja artesaani. Monessako alle 10 hengen työyhteisössä on näin monipuolinen tiimi?

Rikkaus ovat myös opiskelijat. Yhdistystyö on monipuolista ja siksi pystyimmekin ottamaan kolme eri alan opiskelijaa (datanomi, sosionomi ja fysioterapeutti) meille harjoitteluun. Heillä ei yleensä ole aikaisempaa kokemusta yhdistystyöstä ja harjoittelujaksolla mm. yhdistyksen merkitys monia ongelmia ennaltaehkäisevänä palveluna, toiminnan moninaisuus ja verkostoyhteistyön tärkeys yllättävät. Olen kiitollinen myös opiskelijoiden meille tekemistä opinnäytetöistä, jotka antavat meille tärkeää tietoa toiminnan kehittämiseen.

Uudelle vuosikymmenelle siirrymme ottaen mukaan hyväksi todettuja tapoja, parannamme saamamme palautteen mukaan toimintaamme ja kokeilemme uusia mahdollisuuksia. Toivotan niin vanhat että uudet kävijät tervetulleeksi ryhmätoimintaamme, tilaisuuksiimme, tapahtumiimme ja luennoille sekä vapaaehtoistoimintaan saamaan ja antamaan elämään iloa ja ystävältä tukea.

Nina Karuneva, toiminnanjohtaja