Toimeliaisuus kannattaa

Vanhustenpäivää vietetään 7.10. ja se aloittaa Vanhustenviikon, joka jatkuu lokakuun 14. päivään saakka. Vanhustyön keskusliitto, jonka jäsen myös Turun Seudun Vanhustuki on, on valinnut tämän vuoden teemaksi ”Iloa toimeliaisuudesta”. Yhdistyksemme ryhmänvetäjänä toimiva Heikki Suhonen (VTL) kertoo toimeliaisuuden merkityksestä ikääntyvälle ihmiselle. Jo syntymässä saamme eräänlaisen “kaksoiskansalaisuuden” johon liittyy mm. terveys ja sairaudet, toimintakyky ja sen rajoitteet…

Kokemuksiani ”ikuisesti laulaneena” ja laulattajana

Ensinnäkin on todettu tieteellisestikin, että laulaminen lisää hapenottokykyä. Tuo varmaankin liittyy hengitykseen, käytämme keuhkoja joko täysin palkein tai yleensäkin, ainakin kuorossa laulettaessa, pitkät säkeet vaativat pitempiä hengitysvälejä. Vaikka laulaisin kylpyhuoneessa tai ruokaa laittaessa tai lapsenlapsille, on laulaminen tunteita vapauttavaa toimintaa. Laulaen voin välittää vaikkapa perinteisiä minun lapsuuteni lauluja pienemmille. Laulettaessa surullisia lauluja ja melodioita vapautamme…

Mitä me turkulaiset voimme tehdä vanhusten hyvinvoinnin parantamiseksi?

Turun kaupunkistrategian seurannassa todetaan mm., että Turussa koetaan koko maata enemmän yksinäisyyttä, yksin asuminen on yhteydessä heikompaan elämänlaatuun erityisesti yli 75-vuotiailla, kotona asuvien vanhusten osuus ja koko ikäryhmän koko kasvanut 2010-luvulla. Tiedetään, että yksinäisyys ahdistaa, syrjäyttää, sairastuttaa – jopa tappaa. Jokainen meistä kaipaa sosiaalisia kontakteja. Ei-toivottu yksinäisyys voi tulla kenen tahansa kohdalle. Eläkkeelle jääminen on…

Voiko vanhana löytää ystäviä?

Yksinäisyys on arkipäivää peräti 400 000 suomalaiselle. Elämässä voi jäädä monista syistä johtuen yksin – eikä siihen välttämättä osaa etukäteen varautua. Moni vähättelee yksinäisyyden aiheuttamia tarpeettomuuden tunteitaan ja häpeää tilannettaan. Erityisen hankalaksi nähdään vanhana löytää uusia ystäviä. Olen toiminnassamme nähnyt, että myös vanhemmalla iällä voi syntyä ystävyyssuhteita. Yksinäiseltä vaaditaan kuitenkin tarmoa osallistua ja ottaa kontaktia…